Περιήγηση στο εργοστάσιο

loading the pvc flooring

φόρτωση του δαπέδου pvc

factory photo

εργοστασιακή φωτογραφία

production line

γραμμή παραγωγής

normal packing

κανονική συσκευασία

on 126 Guangzhou Fair

στο 126 Fair Guangzhou